درباره ما

درباره ما

آزمایشگاه قطب آزمای جهان درسال ۱۳۹۳ فعالیت خود را درزمینه ی خدمات آزمایشگاهی فرآورده های خوراک دام و انسان،سلولزی،بسته بندی و محیط زیست آغاز نموده است. دراین آزمایشگاه الزامات ISO/IEC 17025:2017  به منظور حصول اطمینان از نتایج ارائه شده مستقر است و تمام کارکنان آزمایشگاه ملزم به رعایت این استاندارد و بی طرف نسبت به نتایج آزمون های انجام شده هستند.

آزمایشگاه قطب آزمای جهان مجوزهای لازم جهت همکاری با  مراکز زیر را دارا می باشد:

اداره استاندارد استان مرکزی-

معاونت غذا و دارو استان مرکزی

سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی