آزمایشگاه قطب آزمای جهان به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد، غذا و دارو و محیط زیست در زمینه آزمون های شیمیایی، میکروبی، بسته بندی و سلولزی خدمات ارائه می دهد.

شیمی تخصصی

شیمی عمومی

میکروبیولوژی

سلولوزی

بسته بندی

مقالات علمی

qajadmin

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!

ادامه مقاله

درباره ما

اولین اقدامات شامل تامین فضای آزمایشگاهی و تجهیزات برای تاسیس آزمایشگاه قطب آزمای جهان در سال 1392 انجام گردید و در سال 1393 ضمن استقرار نظام مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در فاز اول توسعه خود در قالب دو بخش آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی انواع فرآورده های غذایی راه اندازی کرد.

پرسنل متخصص و آموزش دیده

قابلیت ردیابی مراحل دریافت، نگهداری و آنالیز نمونه ها

استفاده از مواد و معرف های قابل ردیابی و کنترل شده

مستند سازی یکپارچه آزمون ها و داده ها

برنامه ردیابی و کنترل محلول های ساخته شده در آزمایشگاه

روش های آزمون و کالیبراسیون متغیر

چک لیست های مراحل

تجهیزات و دستگاه های کالیبره

سیستم برنامه ریزی شده نتایج خارج از دامنه

ممیزی های برنامه ریزی شده داخلی

ممیزی های خارجی مستقل دوره ای

ممیزی های خارجی مستقل دوره ای